I skrivande stund så har MoKS ännu inte fått något besked om fortsatt stöd från Kulturrådet för 2014. Detta innebär att vi inte kan behandla några ansökningar om arrangemangsbidrag för tillfället och det kommer förmodligen dröja en bit in i februari innan vi kan ge besked. Detta beror på att kulturrådet under 2013 annonserade att de ämnade strypa MoKS bidrag för 2014, något ni kan läsa mer om här.

Det vi vet är dock att det kommer bli en kraftig förändring av …

Bli först att kommentera | Läs hela inlägget

Som vi tidigare meddelat har förordningen för statsbidrag till ungdomsorganisationer förändrats och att en förening i.o.m. detta måste ha minst 60 % ungdomsmedlemmar (6-25 år) för att räknas när MoKS ansöker. Efter ansökan 2013 har vi sett att 13,1 % av ungdommarna i våra medlemsföreningar inte kan ta del av de pengar MoKS får i statsbidrag för ungdomsorganisationer och därför hamnar i utanförskap. Att en stor del av dessa dessutom bor i mindre orter och på landsbygden gör …

Bli först att kommentera | Läs hela inlägget

Har musik en åldersgräns?

I början av april presenterade Statens kulturråd och Konstnärsnämnden i samverkan med Statens musikverk rapporten Arrangörer på musikområdet. Rapporten visar på det enorma arbete Sveriges arrangörer gör för en marginell summa pengar och lyfter vikten av mångfald gällande arrangörskonstellationer, arrangemang samt geografiska spridning. Lika lysande är inte rapportens förslag att de två riksorganisationer som representerar genren pop/rock/visor ska …

2 kommentarer | Läs hela inlägget

Tidigare i år publicerade Kulturrådet rapporten Arrangörer på musikområdet. MoKS välkomnar en utredning av detta slag, men menar att denna utredning innehåller en mängd faktafel.

Ett väsentligt fel är att MoKS definieras som en ungdomsorganisation. Detta stämmer inte, MoKS är en kulturorganisation, som för den andelen medlemmar i åldern 6-25 år erhåller Statsbidrag för ungdomsorganisationer via Ungdomsstyrelsen. Rapporten innehåller även andra felaktigheter om MoKS som …

Bli först att kommentera | Läs hela inlägget

Kulturrådet tilldelar MoKS 200 000 kr för en utbildningssatning på jämställt arrangörskap. Läs mer på Kulturrådets hemsida

Bli först att kommentera | Läs hela inlägget

Inför 2012 års ansökan om statsbidrag till ungdomsorganisationer har regeringens förordning omarbetats och ändrats. Detta innebär att en medlemsförening i MoKS måste ha minst 60 % av sina medlemmar i åldern 6-25 år för att anses vara bidragsgrundande. I dagsläget utgör statsbidraget ca 85 % av MoKS intäkter och ändringen medför en stor begränsning i hur MoKS kan använda bidraget för att stötta sina medlemsföreningar.

Förändringen i förordningen kommer troligen innebära …

Bli först att kommentera | Läs hela inlägget