MoKS Öst förlorar bidrag efter ändrat regelverk

Under våren 2011 lämnade MoKS Öst in en ansökan om verksamhetsstöd för 2012 till Stockholms läns landsting (SLL) och den 20 september höll Kulturnämnden i SSL sammanträde där de behandlade inkomna ansökningar och valde att avslå MoKS Östs ansökan p.g.a. för få medlemmar i ålderskategorin 6-25 år, vilket ska vara 60 % och MoKS Öst har 58,43 %.

Så långt finns inget att invända mot. Saken är dock att vid ansökningstillfället var kraven att ansökande organisationer skulle ha 50 % medlemmar i ålderskategorin 7-25 år och därigenom uppfyllde MoKS Öst kraven. Det som hänt är att regelverket skrivits om efter att ansökningstiden gått ut och då skulle man kunna tänka sig att Kulturnämnden istället för att avslå ansökan kunde godkänna hela eller delar av bidraget med motiveringen att reglerna ändrats utan att organisationerna haft möjlighet att ta del av beslutet. Tyvärr blev det inte så och vi kommer från MoKS Riks och MoKS Östs sida göra vad vi kan för att förmå dem att revidera sitt beslut.

MoKS Öst har under många år arbetat för att kunna växa och därigenom ta del av bidrag i SLL för att distriktets medlemmar ska få den verksamhet de kan kräva och förtjänar. Att på detta vis slå undan benen för distriktet gör att all planering får göras om och i många fall får planerad verksamhet ställas in. I förlängningen leder det till utarmning av det fria kulturlivet inom landstinget, vilket ingen vinner på.

För vidare läsning:

Stockholms läns landsting - Kulturnämndens hemsida
Stockholms läns landsting - Regler och anvisningar för verksamhetsstöd till ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer [reviderade 2008-01-17]
Färre ungdomsorganisationer i alliansens Stockholm - blogginlägg av Tomas Melin (mp)

 

 


Kommentarer

 • money mutual
  14-10-09
  (2 månader sen)

  wyukxadp

 • payday loans
  14-08-08
  (4 månader sen)

  rrvrgn

 • payday loans
  14-05-24
  (6 månader sen)

  irhwiyiu

 • hello
  14-05-10
  (7 månader sen)

  ganljfiu [url=http://twjhra.com/]hjjsxed[/url]

 • hello
  14-05-10
  (7 månader sen)

  wvlzoa <a href="http://mffvxf.com/ ">ieocgav</a>

 • llfuixy
  14-05-08
  (7 månader sen)

  hmvgpuu

 • health insurance in
  14-01-31
  (10 månader sen)

  This info is the cat's pajamas!

 • slots online
  14-01-19
  (10 månader sen)

  I think you've just captured the answer perfectly

 • low fixed interest credit cards
  14-01-01
  (11 månader sen)

  Great common sense here. Wish I'd thought of that.

 • Predinsone buy
  13-12-31
  (11 månader sen)

  What an awesome way to explain this-now I know everything!

Skriv en kommentar

RSS-ström för kommentaren på den här sidan | RSS-ström för alla kommentarer